Kontakt

Ralizátor benefiční kampaně:

SANANIM Z. Ú.

Ovčí Hájek 2549/64A
158 00 Praha 13
+420 284 822 872
info@sananim.cz

IČO: 00496090
IDDS: x3kpxwy

Kontaktní údaje:

Hlavní kontakt: Vojtěch Kozlík, kozlik@sananim.cz 

Komunikace: Anna Jarmarová, jarmarova@sananim.cz 

Marketing: Jiří Siegel, jirka@thatmatters.cz